นิยาม โชคดี คาสิโนออนไลน์ ประเทศไทย ChokD Online Casino Thailand Definition
bg_ver3.png
bg_ver3.png
นิยาม โชคดี คาสิโนออนไลน์ ประเทศไทย ChokD Online Casino Thailand Definition
bg_ver3.png
นิยาม โชคดี คาสิโนออนไลน์ ประเทศไทย ChokD Online Casino Thailand Definition
นิยาม โชคดี คาสิโนออนไลน์ ประเทศไทย ChokD Online Casino Thailand Definition
นิยาม โชคดี คาสิโนออนไลน์ ประเทศไทย ChokD Online Casino Thailand Definition
box.png

"Account" means a unique Account that has been issued to you by the Casino

"Agreement" means the rules in “Terms and Conditions”;

"Casino" means the casino situated at the Casino Website and owned and/or operated by us;

"Casino Group" means collectively all the online casinos proprietary to us;

"Closed Player Account" means an Account that has been closed, deregistered or excluded by either us or you;

"Inactive Account" means a Player's Account which has not recorded any login and/or logout for a period exceeding 12 (twelve) consecutive months without the requirement of any financial transaction;

"Dormant Player" means a player who has a Dormant Account;

"Guest Player" means a Player who utilizes free-play casino credits with no monetary value to place wagers at the Casino;

"Participate" means, without limitation, visiting the Casino and/or Poker Room Website and/or playing any games offered by the Casino and/or Poker Room at the Casino and/or Poker Room and/or utilizing the Casino or Poker Room and/or Casino Website and/or the Software in any manner whatsoever;

"Payment Service Provider" means a 3rd party with whom we have the arrangement to process money transfers.

"Player/s" mean(s) a Real Player and/or a Guest Player and/or a Dormant Player and/or a Closed Account Player;

"Real Player" means any player who has registered an Account at the Casino and/or Poker Room;

"Service" means the availability to, and provision of Software that enables you to play at the Casino and/or Poker Room using the Internet or your mobile phone;

"Software" means any software owned by or licensed to us that must be downloaded for you to participate at the Casino and/or Poker Room and/or any Flash Games versions of the software that do not need to be downloaded;

"We/us/our means", which are the owners and operators of the casino and poker room website and its group companies.

All transactions between the Player and ChokD Casino take place where the principal servers are based. The Player's gaming contract is with ChokD Casino. ChokD Casino is the company that provides gaming services to the Player.

"Your Jurisdiction" means the jurisdiction in which you are domiciled, reside or work.

DEFINITIONS

นิยาม โชคดี คาสิโนออนไลน์ ประเทศไทย ChokD Online Casino Thailand Definition